Product Selected

DN55177

适配 施耐德 EZD-100 / CVS-100 / EZC-100

view  >

DN55178

适配 施耐德 NSX-100S

view  >

DN55160 / DN55017

适配 正泰 NM1-125、良信 NDM3-160(塑壳尺寸:30*129(130)*M4 或 25*100(117)*M4)

view  >

DN55118

适配 常熟 CM5-125

view  >

DN55083 / DN55084

通用型转接器(塑壳尺寸:25*100*M3)

view  >

DN55081 / DN55082

适配 常熟 CM1-63、CM2-63(塑壳尺寸:25*117*M3)

view  >

DN55079 / DN55080

通用型转接器

view  >

DN55069 / DN55070

适配 ABB XT1(塑壳尺寸:4*25*107*M4)

view  >

DN55071 / DN55072

适配 正泰 NM1-63(塑壳尺寸:25*117*M4)

view  >

DN55067 / DN55068

适配 环宇HUM8D-100SC、天正 TGM3E-160(30*132*M4)

view  >

DN55065 / DN55066

适配 良信 NDM3-160C(塑壳尺寸:30*117*M4)

view  >

DN55032 / DN55033

适配 西门子 3VT8-VT63/VT100(塑壳尺寸:1.5*25*100*M4)

view  >

DN55063 / DN55064

适配 ​ABB Tmax-T2(30*107*M4)

view  >

DN55030 / DN55031

适配 正泰 NM1-125、良信 NDM3-125(塑壳尺寸:1.5*30*129*M4)

view  >